Ανακοίνωση Δημάρχου 19/11/2017

1. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας για ενημέρωση, κατανοώντας πλήρως την αγωνία όλων σχετικά με την αντικατάσταση του πλοίου ΣΑΟΣ ΙΙ κατά την δίμηνη ακινησία του σας πληροφορούμε υπεύθυνα, όπως με συνέπεια ως τώρα κάνουμε, ότι το υπουργείο Ναυτιλίας δημοσίευσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ με ΑΔΑ: […]