Εκτακτη ανακοίνωση για τους πληγέντες της φυσικής καταστροφής

Ανακοινώνουμε προς τους πληγέντες από την φυσική καταστροφή της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 στη νήσο Σαμοθράκης ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4155/τ.Β/28.11.2017 η αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720 /A32/ 28 Νοεμβρίου 2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών(ΑΔΑ: 71ΘΠ465ΧΘΞ-Μ0Ι) με θέμα: « Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, […]