Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τακτική συνεδρίαση 17/12/2017

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για τακτική συνεδρίαση».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 23η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 17-12-2017 ημέρα Κυριακή  και ώρα 14:00 με το παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ:1ο «Περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού οικ. έτους 2018 για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού»

 

ΘΕΜΑ:2ο «Περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης»

 

ΘΕΜΑ: 3ο«Περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών έναντι αντιτίμου»

 

ΘΕΜΑ:4ο «Περί προγραμματισμού συμβάσεων μίσθωσης έργου για  την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών έναντι αντιτίμου»

 

ΘΕΜΑ:5ο «Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτ騻

 

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας»

 

ΘΕΜΑ:7ο  «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 3ου τριμήνου έτους 2017 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης αποδοχής δωρεάς ΜΟΔ Α.Ε.»

 

ΘΕΜΑ : 9ο Περί έγκρισης 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

 

ΘΕΜΑ : 10ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών .

 

ΘΕΜΑ : 11ο Περί έγκρισης μετακίνησης του Δημάρχου εκτός έδρας.

 

 ΘΕΜΑ : 12ο Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

 

 ΘΕΜΑ : 13ο Περί έγκρισης παράτασης Προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία Γραφείου ανταποκριτή του ΟΑΕΔ.

 

 ΘΕΜΑ : 14ο «Περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης MCALLEN &WARDEN CONSULTANTS MON για την παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης στην εκπόνηση φακέλου με στόχο την χρηματοδότηση δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων».

 ΘΕΜΑ 15Ο Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Χώρα φωτισμός πλατείας ΚΕ.

 

ΘΕΜΑ:16ο Περί έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου.

 

ΘΕΜΑ:17Περί συγκρότησης Επιτροπής του ΠΔ 23/2000 χαρακτηρισμού χώρου αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστου.

 

ΘΕΜΑ18ο Περί παραλαβής μελέτης της οριστική- στατικής  μελέτης τοιχείου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Χώρας που έχει πληγεί από τη θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ19ο Περί παραλαβής της μελέτης της οριστική- στατικής  μελέτης τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας που έχει πληγεί από τη θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017.

ΘΕΜΑ: 20ο Περί παραλαβής της μελέτης ¨Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού κλειστού αγωγού του ρέματος Καμάρας στην Χώρα Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ:21Ο Περί έγκρισης της παράτασης σύμβασης Ραπτοπούλου Βασιλικής για την ολοκλήρωση της μελέτης τοπογραφικής μελέτης ¨Ταχυμετρική & υψομετρική αποτύπωση περιοχών με σκοπό την τεκμηρίωση των καταστροφών λόγω θεομηνίας Δ. Σαμοθράκης¨1. Οικισμός Χώρας Δήμου Σαμοθράκης, 2. Οικισμός Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης, 3. Οικισμός Λακκώματος Δήμου Σαμοθράκης, 4. Οικισμός Θέρμων Δήμου Σαμοθράκης, 5. Άγιος Δημήτριος Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης¨.

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Ενεργειακές Κοινότητες

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  από το  «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» Ημερίδα

με θέμα: «Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης:

Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα».

Στην ημερίδα συμμετείχε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης κ .Θανάσης Βίτσας, ως ομιλητής με θέμα: Ενεργειακή Κοινότητα Σαμοθράκης – Αλεξανδρούπολης.

Η εισήγηση δημιουργίας αυτής της Ενεργειακής Κοινότητας ανήκει στον Αντιδήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ Φαλέκα (στελέχους με αναγνωρισμένη σημαντική δουλειά στον τομέα του) στα πλαίσια της παραδειγματικής μητροπολιτικής πολιτικής αντίληψης που έχει ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης.

Ο κ. Βίτσας παρουσίασε το ενδιαφέρον των δυο δήμων Σαμοθράκης-Αλεξανδρούπολης  αλλά και των υποστηριζόμενων της προσπάθειας φορέων (Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης, Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης και Επιμελητήριο Έβρου), ως προς την  υλοποίηση και εφαρμογή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στον ενεργειακό τομέα με τα αναμενόμενα οφέλη για τις κοινότητες και το περιβάλλον.

Με κεντρικό κύτταρο του συλλογιστικού αυτού ιστού, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρότερες και φιλικότερες προς την φύση, πιο προσιτές οικονομικά και σε συνδυασμό με τις δυνατότητες εκμετάλλευσής τους από συλλογικότητες ο κ. Βίτσας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ενεργειακές κοινότητες θα δώσουν στις τοπικές κοινωνίες μας νέες δυνατότητες ανάπτυξης με την  μείωση του ενεργειακού κόστους σε μικρές επιχειρήσεις, παροχές κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και δυνατότητα χάραξης μιας άλλης πολιτικής από τους  Δήμους μας.

Αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη και διαλειτουργική με όρους οικονομικούς και κοινωνικούς   σύνθεση της Κοινότητάς μας.

Για τον προσανατολισμό  της δικής μας Ενεργειακής Κοινότητας με  διαθέσιμους φυσικούς πόρους:

  • Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου πρώτα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
  • Την αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχα έργα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και μελλοντική αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Σαμοθράκης που έχει πλούσιες ενδείξεις.
  • Την αξιοποίηση σε επόμενο στάδιο του αιολικού δυναμικού της Σαμοθράκης.

προϋπόθεση αποτελεί η επέκταση δυνατότητας αυτοπαραγωγής και από άλλες ΑΠΕ, δηλαδή άρση περιορισμού ως μόνης διεξόδου  σε φωτοβολταϊκά.

Ως προς την χρήση, στο πρώτο στάδιο μπορεί να τροφοδοτούνται κτιριακές

ανάγκες των μελών ή άλλες αστικές π.χ πάρκα, παιδικές χαρές, ηλεκτροκίνηση κτλ.

Στο Δήμο Σαμοθράκης ενδεχομένως να καλύψει σημαντικό μέρος του κοινόχρηστου φωτισμού μετά από ενεργειακή αναβάθμισή του με άμεση ευεργετική επίπτωση στα δημοτικά τέλη. Επίσης ενδιαφέρει  και η άμεση κοινωνική διάσταση εκτός των έμμεσων με ωφελούμενους πολίτες που

κατατάσσονται στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών.

Ο κ. Βίτσας απεύθυνε αίτημα στους παρευρισκόμενους υπουργούς,  τα κίνητρα που θα προβλεφθούν για μικρούς νησιωτικούς δήμους να αφορούν και στην περίπτωση που το νησί ανήκει σε ηπειρωτική Περιφέρεια όπως είναι η Σαμοθράκη και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα συνοδεύουν το νέο νόμο να έχουν επάρκεια και ευελιξία για εκκίνηση πολλών επιχειρηματικών ενεργειακών πυρήνων διαφόρων συνθέσεων.

Την ημερίδα προλόγισε η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, κα Ζωή Βροντίση.

Χαιρετισμό απεύθυνε  ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Φάμελλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας μέσω της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων και της βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων και τόνισε τον σημαντικό ρόλο που πρόκειται να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση σε σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων, μέσω της εφαρμογής του νέου ΕΣΔΑ, αλλά και σε σχέση με το προωθούμενο νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες. Ειδική αναφορά έκανε στη δυνατότητα ενεργειακής αυτονόμησης των νησιών .

Επίσης οι  Αναπληρωτές Υπουργοί κα  Αντωνοπούλου (υπουργείο Εργασίας) και κ. Τσιρώνης (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) τόνισαν ότι η κοινωνική οικονομία πρέπει να αποτελέσει μοχλό για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας μας δημιουργώντας θέσεις εργασίας με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του νέου νομοθετικού πλαισίου των Ενεργειακών Κοινοτήτων, των  σχετικών νομοθετικών θεμάτων , ενημέρωση για την ενεργειακή μετάβαση από μέλος της Greenpeace, την παρουσίαση της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας, τον Αναπτυξιακό Συνεταιρισμό Σίφνου και στο δεύτερο μέρος αναπτύχθηκαν:

Από το μέλος του ΔΣ του ΕΚΠΑΑ κ. Λυμπερόπουλο το θέμα η «Διαχείριση γεωργικών αποβλήτων»,  από τον κ.Β.Τακτικό του Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας το θέμα: «Θεσμοί και εφαρμογές κοινωνικής οικονομίας» και τέλος παρουσιάστηκαν συνεταιρισμοί ανακύκλωσης κι επανάχρησης.

 

 

Έκτακτη Ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης

Όσοι γονείς της εκκλησιαστικής Επαρχίας μας (Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Τυχερό, Σαμοθράκη) απέκτησαν τέκνο από 1 Ιουλίου 2017 έως και σήμερα, προσκαλούνται να έρθουν την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 9.00’-10.00’ π.μ. στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου προκειμένου να παραλάβουν δωρεάν βρεφικά προϊόντα υγιεινής και διατροφής τα οποία εξασφάλισε η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως μέσω του Φιλανθρωπικού Οργανισμού “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.