Ανακοίνωση για την ένταξη επιχειρησιακού προγράμματος

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης την χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Α ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ», συνολικού κόστους πράξης 156.697,05€. Δικαιούχος ορίζεται η Αναπτυξιακή Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Με την προαναφερόμενη ένταξη το μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων που κοστίζει πανάκριβα στους κατοίκους, μπαίνει σε τροχιά επίλυσης. […]