Περί προσαρμογής του Kανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης

ΑΔΑ: ΨΡΑΒΩ1Λ-Κ0Α ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 870 /23-2-2018 AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και […]

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/2/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 23-2-2018 Αρ.Πρωτ.878 ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ” (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία 2. Βογιατζής Ιωάννης 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Πρόξενος Χρήστος 5. Ατζανός Παναγιώτης 6. Λαζανδρέας Κων/νος Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την […]

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 ο παιδικός σταθμός του Δήμου Σαμοθράκης θα παραμείνει κλειστός

Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 ο παιδικός σταθμός του Δήμου Σαμοθράκης θα παραμείνει κλειστός μετά από απόφαση της ΚΕΔΕ,ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΠΑΣΥΒΝ για κινητοποίηση κατά της Νομοθετικής ρύθμισης για την υποχρεωτική ένταξη παιδιών τεσσάρων ετών και άνω στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.