Δ.Τ ΓΙΑ ΤΟ Ο/Γ Ε/Γ ΣΑΟΝΗΣΟΣ

Συνεχείς και αδιάκοπες ήταν οι ενέργειες του Δήμου Σαμοθράκης ώστε να μη μείνει το νησί χωρίς πλοίο από τότε που ανακοινώθηκε η απαραίτητη ακινησία του ΣΑΟΣ ΙΙ για λόγους συντήρησης. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η συνεργασία του δήμου με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, τους βουλευτές του Νομού και τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Δήμαρχο […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Με απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στις 9/3/2018 και     ΑΔΑ: Ψ05ΗΟΡ1Υ-27Ζ ακυρώθηκε η απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου με την οποία ανατέθηκε το έργο αποκατάστασης του αγωγού παροχέτευσης του ρέματος της Χώρας. Ενώ τηρήθηκαν όλες βασικές προϋποθέσεις α) έγκριση χρηματοδότησης στις 15/12/2017 β)παραλαβή μελέτης στις 12/1/2018  γ) έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου στις […]

«Παράταση δράσης “Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μονίμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας” (ΦΕΚ Β/3532/2017)»

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Κατόπιν αιτήματος πολλών Δήμων που συμμετέχουν στη δράση: “Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μονίμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας” (ΦΕΚ Β/3532/2017), το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) αποφάσισε την παράταση της προθεσμία υπαγωγής των δικαιούχων στη δράση για τρεις (3) μήνες ακόμα, ήτοι μέχρι και […]