Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16-3-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 12-3-2018   Αρ.Πρωτ.1247     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία Βογιατζής Ιωάννης Γαλατούμος Νικόλαος Πρόξενος Χρήστος Ατζανός Παναγιώτης Λαζανδρέας Κων/νος     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την […]