ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προκειμένου να διευκολύνουμε τους κατοίκους στις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την πληρωμή λογαριασμών ύδρευσης, ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί λογαριασμός ύδρευσης έναντι με εξόφληση του παγίου και είκοσι (20) ευρώ χρέωση .

Το ποσό που θα πληρωθεί θα αφαιρεθεί από τον εξοφλητικό λογαριασμό που θα εκδοθεί τους επόμενους μήνες.

Η ημερομηνία λήξης του παρόντος λογαριασμού είναι μέχρι τις  15/4/2018.