Δ.Τ για το μεταφορικό ισοδύναμο των νησιών

Η Σαμοθράκη ανήκει στην πρώτη ομάδα νησιών της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου του Ισοδύναμου Μεταφορικού κόστους που θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2018. Από την 1 Ιανουαρίου 2019 το μέτρο θα ισχύσει για όλα τα νησιά. Εν τω μεταξύ θα έχουν καταγραφεί οι αδυναμίες της πιλοτικής περιόδου για να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις. Το μέτρο […]