Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 25-5-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 25-4-2018 Αρ.Πρωτ.2039 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία 2. Βογιατζής Ιωάννης 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Πρόξενος Χρήστος 5. Ατζανός Παναγιώτης 6. Λαζανδρέας Κων/νος Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω της επείγουσας ανάγκης να προχωρήσει η […]