Ενέργειες Δήμου Σαμοθράκης μετά τη βλάβη στο ΣΑΟΝΗΣΟΣ

Προς τους κατοίκους κι ενδιαφερόμενους ταξιδιώτες. Από τη στιγμή της ανακοίνωσης της βλάβης του ΣΑΟΝΗΣΟΣ βρισκόμαστε σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και συγκεκριμένα με τον Υφυπουργό κύριο Σαντορινιό για λύση του έκτακτου προβλήματος που δημιουργήθηκε. Γίνονται προσπάθειες εύρεσης πλοίου για την πραγματοποίηση εκτάκτου-ων δρομολογίου-ων. Πλοία που πληρούν τις προδιαγραφές έχουν εντοπιστεί αλλά […]

Ανακοίνωση για βλάβη ΣΑΟΝΗΣΟΣ

Μετά την ανακοίνωση της βλάβης του Ε/Γ Ο/Γ ΣΑΟΝΗΣΟΣ ξεκίνησαν άμεσα οι ενέργειες μας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και των προβλημάτων που προκύπτουν εξαιτίας της. Εξασφαλίστηκε η επιστροφή των μαθητών του Γυμνάσιου από τη σχολική εκδρομή, η αναχώρηση της ιατρικής εθελοντικής ομάδας που πρόσφερε υπηρεσίες στους κατοίκους και η αποστολή τεχνικών της περιφέρειας στο […]