ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «F.L.C.C.» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΕΚΟΣ, θα διενεργήσει  εξετάσεις πιστοποίησης στην ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, τον μήνα Ιούνιο στο Γενικό Λύκειο Σαμοθράκης.

Χωρίς αυτό το πιστοποιητικό δεν θα είναι δυνατή η αγορά φυτοφαρμάκων από οποιονδήποτε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στον κ. Νικόλαο Γιαννόπουλο τηλ. 6973024110.

Τηλέφωνο υπευθύνου του Κέντρου για περισσότερες πληροφορίες στο 6974924100.