Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός ’Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες και τον σεισμό κατά τα έτη 2014-2015’’

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Μελέτη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ