Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός ’Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες και τον σεισμό κατά τα έτη 2014-2015’’

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη ΤΕΥΔ Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ