Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25-6-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 22/6/2018 Αρίθμ. Πρωτ.:3177 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 15η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή της για το έτος 2018, σύμφωνα με […]