Λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Αθήνας και εισαγωγή 30 σπουδαστών

Προγραμματισμός λειτουργίας σχολών ξεναγών για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 και Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 Αριθμ. 13057 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3172/01.08.2018 Προγραμματισμός λειτουργίας σχολών ξεναγών για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019. Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Στις […]