ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠ ΑΜΘ ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΜΘ 41 για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» ο Δήμος Σαμοθράκης υπέβαλλε πρόταση πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» (ΤΧΣ) Δηλαδή πρόκειται για υποβολή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με την προβλεπόμενη προετοιμασία και διαδικασία από πλευράς του Δήμου. Η πρόταση του Δήμου […]