ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 27.08.2018 Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι Ε Κ Τ Α Κ Τ Η ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ […]