Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 26-10-2018

Αρίθμ. Πρωτ.: 5792

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 19η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 19η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  29-10-2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15:00μ.μ  με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  και της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Για την υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης υποδομών και δικτύων και δημιουργίας νέων στην Νήσο Σαμοθράκη λόγω πλημμυρών στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017»

 

ΘΕΜΑ: 2ο Έγκριση παράτασης περαίωσης έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.»

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης εγγραφής νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί γνωμοδότησης για μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020. »

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών».

 

ΘΕΜΑ:6ο«Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για απαλλαγή σε απόρους και σε τέκνα οικογενειών με χαμηλό εισόδημα της καταβολής τροφείων Παιδικού Σταθμού και τέλους στους χρήστες  των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 7ο«Περί εξασφάλισης της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης αποχέτευσης και εισήγηση για επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης»

 

ΘΕΜΑ: 8ο ¨Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για  επανακαθορισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού για εξασφάλιση ανταποδοτικότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Φωτισμού».

 

ΘΕΜΑ:9ο Περί έγκρισης εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ.

 

ΘΕΜΑ:10ο Περί έγκρισης 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΘΕΜΑ:11ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής διαφόρων προμηθειών.

ΘΕΜΑ:12ο Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου Αντιδημάρχων.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ»

Αγαπητοί Φίλοι Δωρητές,

Η πρώτη φάση της διαδικασίας συλλογής χρημάτων μέσω crowdfunding για την υλοποίηση του προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού στην Σαμοθράκη / SamothraceWalk with me» έφτασε στο τέλος της τον Αύγουστο 2018. Η πλατφόρμα που ανοίξαμε έκλεισε, με τελικό απολογισμό 101 δωρητές και 16.874 ευρώ συνολικά.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σας, τους υποστηρικτές μας ανώνυμους και επώνυμους, και –κυρίως– μια ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία του έργου και τη διαχείριση των πόρων.

  1. Το ποσό των 16.874 ευρώ που συγκεντρώθηκε στην φάση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέρος των εργασιών του προγράμματος, όπως παραγωγή της συνολικής σηματοδότησης ή επιλογή και ολοκλήρωση μιας από τις διαδρομές. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η προσπάθεια περαιτέρω χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του έργου.
  2. Επιπροσθέτως, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, φορέας υλοποίησης του έργου, κατέθεσε στα τέλη Αυγούστου 2018, με την σύμφωνη γνώμη των εταίρων CCHEL και Δήμου Σαμοθράκης, πρόταση συνολικής χρηματοδότησης των εργασιών πεδίου, ύψους €85.027,10 στο πρόγραμμα LEADER. Η έγκριση ή μη της πρότασης αυτής αναμένεται εντός των επομένων μηνών. Εάν η χρηματοδότηση εγκριθεί, θα καλύψει πλήρως τις εργασίες πεδίου (καθαρισμοί, σηματοδότηση, κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση το ποσό του crowdfunding θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία application / χάρτη, σημαντικών εργαλείων για την προώθηση του προγράμματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αγαπητοί Φίλοι,

Αισθανόμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε όλους σας για κάθε ευρώ που συνεισφέρατε στην προσπάθειά μας και θα σας κρατάμε ενήμερους για  κάθε εξέλιξη.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Για το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού             Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                   Για τον Δήμο Σαμοθράκης

στο Παρίσι                                     Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

 

 

Αλεξάνδρα Μητσοτάκη                                               Λυδία Καρρά                                        Αθανάσιος Βίτσας

Πρόεδρος                                                           Πρόεδρος                                                 Δήμαρχος