Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 13-12-2018   Αρ.Πρωτ.6760     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία Βογιατζής Ιωάννης Πρόξενος Χρήστος Σκαρλατίδης Αθανάσιος Ατζανός Παναγιώτης Λαζανδρέας Κων/νος   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η […]