ΣΜΕ 1/2019 ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2019

AΙΤΗΣΗ ΣΜΕ 4 (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΜΕ 1 ΤΟΥ 2019 ΚΑΙ ΣΜΕ 2 ΤΟΥ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣME 1 ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣME 2 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΕ

Θέσεις εργασίας Ιατρών

ANAKΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Σαμοθράκης προτίθεται να συνάψει  συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων: Ένα (1) ΠΕ Ιατρό για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών στους λουόμενους του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου¨ συνολικής διάρκειας από τη υπογραφή της σύμβασης και έως 30/10/2019 Ένα (1) ΠΕ Ιατρό ειδικότητας Παιδιάτρου για την εκτέλεση του έργου ¨Ιατρική […]

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια. Τα δάνεια που προσφέρονται είναι τα εξής: 1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) ύψος δανείου από €10.000 έως €500.000 διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες 2) […]

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ‘’Let’s do it Greece’’

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑ «LET’S DO IT GREECE» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ» ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 10:00 Π.Μ. ΣΤΑ «ΠΛΑΚΑΚΙΑ» ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ