Θέσεις εργασίας Ιατρών

ANAKΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σαμοθράκης προτίθεται να συνάψει  συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων:

  • Ένα (1) ΠΕ Ιατρό για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών στους λουόμενους του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου¨ συνολικής διάρκειας από τη υπογραφή της σύμβασης και έως 30/10/2019
  • Ένα (1) ΠΕ Ιατρό ειδικότητας Παιδιάτρου για την εκτέλεση του έργου ¨Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού προς υλοποίηση του προγράμματος ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ συνολικής διάρκειας έντεκα (11) μηνών σχολικό έτος

Τα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες προς υποψηφίους αναλυτικά αναφέρονται για την θέση ΠΕ Ιατρού για τις ανάγκες του υδροθεραπευτηρίου στην ΣΜΕ 1/2019 αρίθμ. πρωτ.: 1620/2-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΘΑΩ1Λ-ΚΗΑ) και  για τη θέση ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Παιδιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην ΣΜΕ 2/2019 αρίθμ. πρωτ.: 1640/2-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΝΛΩ1Λ-Φ77) που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www.samothraki.gr).

Πληροφορίες: Καπετανίδου Στυλιανή

Τηλ. επικοινωνίας: 2551041218

 

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια.

Τα δάνεια που προσφέρονται είναι τα εξής:

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)

  • ύψος δανείου από €10.000 έως €500.000
  • διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού

  • ύψος δανείου από € 25.000 έως € 1.500.000
  • διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

Τα επιχειρηματικά δάνεια παρέχονται με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40% του χρηματοδοτικού κεφαλαίου του κάθε δανείου είναι άτοκο καθώς προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ (που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ) ενώ το υπόλοιπο 60% του κεφαλαίου του δανείου χορηγείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

από 26/3/2019 (Έως εξαντλήσεως του Προυπολογισμού )

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως υποχρεούνται να υποβάλλουν το φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες: ΕΘνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ALPHA BANK, EUROBANK, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

Είδος ενίσχυσης

Δάνειο / Επιδότηση επιτοκίου

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.etean.com.gr

Διεύθυνση

Ξενίας 24, Αθήνα, 115 28

Τηλ

210 7450400

Φαξ

210 7473767

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

https://www.etean.com.gr/PublicPages/NewsArticle.aspx?ID=268

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ‘’Let’s do it Greece’’

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑ

«LETS DO IT GREECE»

ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ»

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΣΤΙΣ 10:00 Π.Μ. ΣΤΑ «ΠΛΑΚΑΚΙΑ» ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ