Επιχορηγήσεις Υπουργείου Πολιτισμού 2019

Αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με Αλεξανδρούπολη και προκήρυξη δεύτερης ετήσιας σύνδεσης με άλλο λιμάνι από 1-11-2019 

Oι ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν τη Σαμοθράκη με  άλλα λιμάνια και κυρίως η ζωτική γραμμή με την Αλεξανδρούπολη ήταν το θέμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 10-04-2019 στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Στη σύσκεψη  συμμετείχαν  ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας κος Ν. Σαντορινιός, ο Δήμαρχος κος Α. Βίτσας , ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Π. Παπάς , οι βουλευτές του Νομού κος  Δ. Ρίζος, κα Ν. Γκαρά και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Συζητήθηκαν για τη νέα περίοδο από 1-11-2019 οι πιθανότητες και οι δυνατότητες σύνδεσης της Σαμοθράκης με Αλεξανδρούπολη , Καβάλα , Λήμνο, Λαύριο,  Λέσβο και τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της καθεμίας στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ

Όλες οι περιπτώσεις διερευνήθηκαν ως προς τη συχνότητα των δρομολογίων και ως προς την επέκταση των επιδοτήσεων.

Για τη γραμμή Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη προτάθηκε και θα προκηρυχθεί η αύξηση των επιδοτούμενων δρομολογίων ανά εβδομάδα, η ετήσια επέκτασή της  και επιπλέον η καθιέρωση δύο επιπλέον  δρομολογίων ανά μήνα για τη μεταφορά οχληρών φορτίων πλην απορριμμάτων.

Ανάλογη συζήτηση έγινε και για τις άλλες γραμμές τηρουμένων των αναγκών για κάθε μία από αυτές.

Δεν θα φτάσουν στο στάδιο της επιδότησης όλες, όπως είναι φυσικό, ωστόσο εφικτή είναι η καθιέρωση δύο διαφορετικών συνδέσεων σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ένα άλλο θέμα που αναλύθηκε είναι  η εφαρμογή του ισοδύναμου μεταφορικού κόστους στα καύσιμα για τη Σαμοθράκη η οποία από το Σάββατο 6.04.2019 έχει μεταβάλει τις τιμές προς τα κάτω προκαλώντας μεγάλη ικανοποίηση στην τοπική κοινωνία.