ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ ΚΔΒΜ Δήμου Σαμοθράκης, 21/6/ 2019 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του ΚΔΒΜ Δήμου Σαμοθράκης Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Σαμοθράκης, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΔΑ: 9ΩΛ9Ω1Λ-Η6ΡΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 21/6/2019 Αριθ. Πρωτ.: 3047                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη: 1.Την αρίθμ. 136/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση πρόσληψης εργατών/τριων πυρασφάλειας- πυροπροστασίας για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών αντιπυρικής περιόδου 2019» Την εγκυκλίο 14 αριθμ. πρωτ.:24722/3-4-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών ¨Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών […]