Ο Δήμος Σαμοθράκης προβλέπει την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Πληρ: Τραπεζανλίδου Θεοδώρα                    Σαμοθράκη 27/06/2019 Τηλ: 2551350822 Ο Δήμος Σαμοθράκης προβλέπει την ανάθεση παροχής  υπηρεσιών Τεχνικού  Ασφαλείας και Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στο σύνολο των εργαζομένων του για το διάστημα ενός έτους και ως εκ τούτου ζητά Τεχνικό Ασφαλείας   Κατόπιν του αρίθμ. 6309/26-10-2015 δελτίου ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – […]

Ο Δήμος Σαμοθράκης προβλέπει την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Πληρ: Τραπεζανλίδου Θεοδώρα                    Σαμοθράκη 27/06/2019 Τηλ: 2551350822 Ο Δήμος Σαμοθράκης προβλέπει την ανάθεση παροχής  υπηρεσιών ιατρού εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων του για το διάστημα ενός έτους και ως εκ τούτου ζητά ιατρό εργασίας Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αναλαμβάνει: Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη και στους εργαζομένους είτε γραπτά είτε προφορικά, σχετικά […]