ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠE ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                         ΑΔΑ: 9ΨΥ4Ω1Λ-37Α Αριθμ. πρωτ.: 3315/4-7-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠE ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (κατόπιν της αρίθμ/.103/2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν.2190/1994 (Α΄28), συγκροτηθείσα με την υπ’ αρίθμ. 186/6-6-2019 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας) ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη,4-7-2019 Αρίθμ. Πρωτ.: 3326                                                                           ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού                                                                                       Συμβουλίου                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)  ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 15η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην 15η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ […]