Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σαμοθράκη, 2-8-2019
Αρίθμ. Πρωτ.:3898

 

                                                 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 18η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  7-8-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1Ο Έγκριση 2ου (τελικού ) Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή διαδικασία εκτέλεσης του έργου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ 2Ο Έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015».

». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή διαδικασία εκτέλεσης του έργου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ 3Ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015». ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή διαδικασία εκτέλεσης του έργου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ 4Ο Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια ενός εκσκαφεά  ισότροχου κι ενός 4χ4 φορτηγού μονής καμπίνας. ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ 5Ο Περί συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών. ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του δήμου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ 6Ο Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντα σε δικαιούχους. ». Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του δήμου όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών  (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘEMA: «Έγκριση τροποποίησης της αρίθμ.: 26/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκρισης κατανομής εκτάκτων ειδικευμένων χρηματικών υπολοίπων στις 31/12/2018»

Λόγω του έκτακτου και επείγοντα χαρακτήρα που αποκτάει η Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογή έγκαιρης προειδοποίησης προφύλαξης από πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα εντός της αντιπυρικής θερινής περιόδου και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την εν λόγω προμήθεια (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»

Κατά την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται ενέργειες που εξ΄ αιτίας του έκτακτου χαρακτήρα των ζητήματος που καλούνται να  επιλύσουν  αποκτούν έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα και θα πρέπει να προβλεφθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2019 με αναμόρφωσή του (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 6ης τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης  για το οικ. έτους 2019»

Κατά την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται ενέργειες που εξ΄ αιτίας του έκτακτου χαρακτήρα των ζητήματος που καλούνται να  επιλύσουν  αποκτούν έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα και θα πρέπει να ενταχθούν στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικ. έτους 2019 με τροποποίησή του (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας παρουσίασης αποτελεσμάτων λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης ετών  2017-2018»

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο δημοσιότητας της πράξης αποτελούσε υποχρέωση του Δήμου Σαμοθράκης ο απολογισμός λειτουργίας του Κέντρο Κοινότητας για τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας εντός του 2ου τριμήνου του έτους 2019. Λόγω των αυτοδιοικητικών και στην συνέχεια των εθνικών εκλογών υπήρξε καθυστέρηση προγραμματισμού της  εν λόγω διοργάνωσης  και σε συνεννόηση με τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας ΑΜΘ η προτεινόμενη ημερομηνία της διοργάνωσης είναι εντός του μηνός Αυγούστου 2019, ως εκ τούτου το θέμα δεν μπορεί να αναβληθεί και αποκτάει έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς την υλοποίηση της πράξης (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Περί έκτακτης ανάγκης διαχείρισης περιαστικού δάσους Χώρας για την απομάκρυνση των νεκρών προσβεβλημένων  από φλοιφάγο έντομο (ξερών) δένδρων»

Η απομάκρυνση των προσβεβλημένων (ξερών) ατόμων πεύκης στο περιαστικό δάσος Χώρας δεν χωράει αναβολή καθώς η αντιμετώπιση της προσβολής πρέπει να γίνει άμεσα για αποφευχθεί η πλήρη καταστροφή του δάσους, επί πλέον  λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της εποχής και τους δυνατούς εποχιακούς ανέμους (μελτέμια) υπάρχει μεγάλος κινδύνους πυρκαγιάς από τα ξερά (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Κομοτηνής  (ΔΕΥΑΚ) ¨ Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση των 2 υποέργων του έργου με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης»¨»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του μεγάλου υδρευτικού έργου που θα δώσει λύση στα προβλήματα ύδρευσης οικισμού της Καμαριώτισσας και θα βελτιώσει την ποιότητα του πόσιμου ύδατος και θα εξαλείψει τους πιθανούς κινδύνους για την δημόσια υγεία λόγω παλαιότητας του δικτύου  θα πρέπει να εξασφαλιστεί υποστήριξη του Δήμου που δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό και τις ειδικότητες τεχνικού προσωπικού αλλά ούτε και την εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων υδρευτικών έργων  στις διαδικασίες υλοποίησης των υποέργων Ι και ΙΙ του εν λόγω έργου(άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας και Λακκώματος περιόδου 2019-2020 εκτός προγράμματος ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταχθεί η λειτουργία του ΚΔΑΠ Χώρας και να εξυπηρετηθούν οι ωφελούμενοι από την έναρξη λειτουργίας ήτοι 1/9/2019 της  περιόδου 2019-2020 (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εγγραφής παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό περιόδου 2019-2020 εκτός προγράμματος ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨»

Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταχθεί η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και να εξυπηρετηθούν οι ωφελούμενοι από την έναρξη λειτουργίας ήτοι 1/9/2019 της  περιόδου 2019-2020 (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘΕΜΑ: «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για ζήτημα ειδικής σημασίας για τον Δήμο.»Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταραχθεί η λειτουργία του Δήμου και να μην προκληθεί ζημία εις βάρος του δημοσίου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

ΘΕΜΑ: «Περί αναγνώρισης δωρεάς Βερβέρη Αθανασίου »Λόγω του ότι είχε δρομολογηθεί από την τωρινή Δημοτική αρχή και οφείλει να το κλείσει. (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014.

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης απόδοσης ακινήτου Καταδυτικού Κέντρου και κινητών πραγμάτων και νομική διευθέτηση οφειλών από μισθώματα  με τον μισθωτή » Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να μην διαταραχθεί η λειτουργία του Δήμου και να μην προκληθεί ζημία εις βάρος του δημοσίου (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014Λόγω του ό. (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014.

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου καταγραφής κατεστραμμένου Υλικού/Παγίων /Αρχείων από την πλημμύρα της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017  » Λόγω έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να υπάρχει αποτύπωση των κατεστραμμένων λόγω θεομηνίας (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σαράντος Γεώργιος

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 8-9-2020
Αρίθμ. Πρωτ.:4938

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου στην 17η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2020,που θα διεξαχθεί στις 12-9-2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την από 11-3-2020 ΠΝΠ ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού covid-19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και την αρ.πρωτ.:18318/13-3-2020 (ΑΔΑ):9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που δεν χωρούν αναβολής για τους λόγους που αναφέρονται:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο Σαμοθράκης: Έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως η διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών»

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση πορείας υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Σαμοθράκης 2ου τριμήνου-1ου εξαμήνου οικ. έτους 2020»

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση εγγραφής παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για το έτος 2020-2021»

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας και ΚΔΑΠ Λακκώματος για το έτος 2020-2021»

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για συγκρότηση 3 μελούς επιτροπής για την εκτίμηση μοναδιαίας αξίας των ζώων- προϊόντων που σφάζονται ή θανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου»

ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου Γυμνασίου- Λυκείου στον σύλλογο Φίλων Μουσικής ¨ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΝΕΣΙΣ¨»

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου Γυμνασίου- Λυκείου στον αθλητικό σύλλογο ¨ΝΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨»

ΘΕΜΑ: 8ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (παρ.8 άρθρο 17 Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ A 52/12-03-2012) Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις)

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί ματαίωσης κατασκευής παιδικής χαράς στον οικισμό Χώρα Σαμοθράκης στον κοινόχρηστο χώρο στο Ο.Τ. Γ86 στη θέση Σταυρί και επανακαθορισμός χώρου για την κατασκευή παιδικής χαράς από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σύμφωνα με την αρίθμ. 61780/2-11-2018 απόφαση ένταξης του ΥΠΕΣ»

ΘΕΜΑ: 11ο «Περί αιτήσεως του Τερζόπουλου Πασχάλη για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης για ενοικιαζόμενα δωμάτια στο οικισμό Θέρμων»

ΘΕΜΑ: 12ο «Περί αιτήσεως του Μαυρογιάννη Κωνσταντίνου για διάνοιξη περιμετρικού δρόμου ιδιοκτησίας του στην περιοχή Καμαριώτισσας ΟΤ66 για σύνδεση με κοινόχρηστο χώρο»

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαο
Δημοτικοί Σύμβουλο
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σαμοθράκη, 2-8-2019
Αρίθμ. Πρωτ.:3896

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 16η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 16η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  7-8-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1o «Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων δημοτικής αρχής περιόδου 2017- 2018».

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Σαράντος Γεώργιος

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη  2-8-2019
Αρίθμ. Πρωτ.:3895

 

 ΠΡΟΣ:  Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 15η   δημόσια τακτική συνεδρίασή της για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις  6-8-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα  9.30 π.μ. των κάτωθι θεμάτων:

1.Περί προσφυγής και ανάθεσης ‘’ Μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων για τις εργασίες αποκατάστασης δρόμου πρόσβασης δεξαμενής Κουκουδιάς στη περιοχή Φύλλα ‘’ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης

2.Περί προσφυγής και ανάθεσης  ‘’Εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης ‘’ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

3.ΘΕΜΑ 8o: Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.

4.Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.

5ο  Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή  λογαριασμών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης.

6ο Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για αποκατάσταση λάθους στην τακτοποίηση λογαριασμού ύδρευσης σύμφωνα με την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

7ο «Περί σύνταξης έκθεσης 2ου Τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

                                                                                      Ο Πρόεδρος
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Λαζανδρέας Κων/νος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Σαράντος Γεώργιος
  5. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  6. Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

 

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)