Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σαμοθράκη, 2-8-2019 Αρίθμ. Πρωτ.:3898                                                    ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην 18η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019 και σύμφωνα με […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 8-9-2020 Αρίθμ. Πρωτ.:4938 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην 17η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2020,που θα διεξαχθεί […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σαμοθράκη, 2-8-2019 Αρίθμ. Πρωτ.:3896   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 16η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην 16η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη  2-8-2019 Αρίθμ. Πρωτ.:3895    ΠΡΟΣ:  Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 15η   δημόσια τακτική συνεδρίασή της για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των […]