ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 4/9/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης που βρίσκεται στην Χώρα Σαμοθράκης, πραγματοποιήθηκε  ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων των δύο (2) πρώτων χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης. Η έναρξη της ημερίδας έγινε  από την υπεύθυνη της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης¨ και Αναπληρώτριας […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΔΑ: Ω8Ξ3Ω1Λ-ΙΡΙ                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σαμοθράκη 4-9-2019        ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                    Αρ. Πρωτ: 4388 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση    : Χώρα Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                        Τηλ.              : 2551350809 Fax               : 2551041204 Email            : [email protected] samothraki.gr       Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του  (άρθρο 59) ΑΠΟΦΑΣΗ 289   Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:   Τις […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας ενημερώνουμε ότι 5/09/2019 ημέρα Πέμπτη θα γίνει  έλεγχος στους οικισμούς , Λακκώματος, Μακρυλιές και Ξηροπόταμο για τυχόν παράνομες συνδέσεις ύδρευσης. Στους παραβάτες θα επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργία ύδρευσης.