ΡΥΘΜΙΣΗ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΧΡΙ 16-09-2019

Σαμοθράκη,  5-9-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καλούνται όσοι οφείλουν στο Δήμο Σαμοθράκης  να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης  των 100 δόσεων έως την 16-9-2019. Σε αντίθετη περίπτωση θα ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΟΡΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ