Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                ΑΔΑ: 6ΣΒ6Ω1Λ-ΟΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                     Σαμοθράκη  6/9/2019 Αρίθμ. Πρωτ.: 4479 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο Δήμος Σαμοθράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής οποιαδήποτε ειδικότητα των  προγραμμάτων  (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αεροβική) ή άλλη συναφής με τα προγράμματα ειδικότητα ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα προγράμματα ΠΑΓΟ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου […]