Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18-11-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 14-11-2019   Αρ.Πρωτ: 5733     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής Γρηγόραινας Ιωάννης Καραμήτσου Κατερίνα Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη 4.Βίτσας Αθανάσιος Τερζή Αναστασία Σαράντος Γεώργιος   Καλείστε να προσέλθετε στην 21η  δημόσια  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-11-2019

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 29η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  […]