5η Συζήτηση Υπαίθρου στη Σαμοθράκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ Το πρόγραμμα “Κοινό Εδαφος για την Αειφορία” υλοποιείται στο νομό Έβρου στο πλαίσιο του Μέτρου “Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες” του Πράσινου Ταμείου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον εθνοβιολόγο κ. Παύλο Γεωργιάδη. Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου ώρα 5-7μμ στο Πνευματικό Κέντρο στη Χώρα Σαμοθράκης διοργανώνεται η […]