Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-12-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  24/12/2019 Αρίθμ. Πρωτ.: 6609   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»   Καλείστε να προσέλθετε στην 25η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία ήταν προγραμματισμένη την […]