ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 51/Ν.4647/2019 όσοι δεν έχουν δηλώσει  για τα ακίνητά τους τα σωστά τετραγωνικά μέτρα ή θέλουν να δηλώσουν αλλαγή χρήσης στο ακίνητό τους μπορούν να το δηλώσουν με αίτησή τους  στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου έως 31-3-2020. Δεν θα τους επιβληθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις , παρά  θα υπάρχει αναδρομική χρέωση τελών […]

Διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας λόγω εποχιακής νόσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  ΑΔΑ:ΩΗ89Ω1Λ-Ψ54 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                                                               Σαμοθράκη 23/1/2020 Αρίθμ. Πρωτ.:   323   ΑΠΟΦΑΣΗ                                                          Αριθμ. : 22   ΘΕΜΑ:Διακοπή μαθημάτων  στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας  λόγω εποχιακής νόσου   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης […]

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ

Σε αντικατάσταση των κατεστραμμένων μπλε κάδων ανακύκλωσης προέβη ο Δήμος Σαμοθράκης τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου μετά την δωρεάν προμήθεια 42 νέων μπλε κάδων από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση στη Σαμοθράκη εκτελείται με ευθύνη του Δήμου με εξοπλισμό που έχει παραχωρήσει στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. – Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της […]

Διακοπή λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Σαμοθράκης λόγω εποχιακής νόσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                  ΑΔΑ ΨΟ1ΕΩ1Λ-ΗΔΜ                                                                                     Σαμοθράκη 22-1-2020                                                   Αριθμ.Πρωτ:310                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ                                                          Αριθμ. : 21   ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Σαμοθράκης λόγω εποχιακής νόσου   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ”Νέα Αρχιτεκτονική […]