ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 51/Ν.4647/2019 όσοι δεν έχουν δηλώσει  για τα ακίνητά τους τα σωστά τετραγωνικά μέτρα ή θέλουν να δηλώσουν αλλαγή χρήσης στο ακίνητό τους μπορούν να το δηλώσουν με αίτησή τους  στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου έως 31-3-2020.
Δεν θα τους επιβληθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις , παρά  θα υπάρχει αναδρομική χρέωση τελών μόνο από 1-1-2020.
Επίσης μπορούν να δηλώνουν τα  κενά και μη ηλεκτροδούμενα ακίνητα.
Για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Παπανικολάου Μυρσίνη τηλέφ:2551350805.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας λόγω εποχιακής νόσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  ΑΔΑ:ΩΗ89Ω1Λ-Ψ54

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                          

                                                                                   

Σαμοθράκη 23/1/2020

Αρίθμ. Πρωτ.:   323

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 22

 

ΘΕΜΑ:Διακοπή μαθημάτων  στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας  λόγω εποχιακής νόσου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης”
 2. Την εγκύκλιο Υ.Υ.&Κ.Α. Αρ.πρ. 153109/23-11-2009 “Διακοπή Λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας  γρίπης Α(Η1Ν1)
 3. Το αρ.πρ. Φ.25.1/509 α/22-1-2020 έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ‘’ Διακοπή μαθημάτων σε σχολική μονάδα λόγω εποχικής γρίπης”
 4. Το αρ.πρ. 24/22-01-20 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείο Καμαριώτισσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας λόγω εποχιακής γρίπης την Πέμπτη 23/01/2020 λόγω εποχιακής Νόσου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/ 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Νικόλαος Γαλατούμος

 

———–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  ΑΔΑ:Ψ18ΖΩ1Λ-ΩΓ3

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                          

                                                                                   

Σαμοθράκη 23/1/2020

Αρίθμ. Πρωτ.:   340

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 24

 

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων  στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας  λόγω εποχικής νόσου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης”
 2. Την εγκύκλιο Υ.Υ.&Κ.Α. Αρ.πρ. 153109/23-11-2009 “Διακοπή Λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας  γρίπης Α(Η1Ν1)
 3. Το αρ.πρ. Φ.25.1/584 /23-1-2020 έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ‘’ Διακοπή μαθημάτων σε σχολική μονάδα λόγω εποχικής γρίπης”
 4. Το αρ.πρ. 24/22-01-20 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείο Καμαριώτισσας

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας την Παρασκευή 24/01/2020 λόγω εποχικής νόσου.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/ 2020

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Νικόλαος Γαλατούμος

Κοιν:

 

 1. Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας
 2. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
 3. ΠΕΔ ΑΜΘ

 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ

Σε αντικατάσταση των κατεστραμμένων μπλε κάδων ανακύκλωσης προέβη ο Δήμος Σαμοθράκης τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου μετά την δωρεάν προμήθεια 42 νέων μπλε κάδων από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση στη Σαμοθράκη εκτελείται με ευθύνη του Δήμου με εξοπλισμό που έχει παραχωρήσει στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. – Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης και  με την αρμοδιότητα μεταφοράς των ανακυκλώσιμων στο Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) στην Αλεξανδρούπολη.

Ζητούμε τη συνδρομή όλων για την ορθή εφαρμογή της ανακύκλωσης και θυμίζουμε ότι στη Σαμοθράκη ο μπλε κάδος δέχεται αποκλειστικά χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και πλαστικό τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά από υπολείμματα τροφών ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουν στον μπλέ κάδο αποφάγια, φλούδες, κλαδιά, ρούχα, δέρματα ή σιδερικά.

 

 

Διακοπή λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Σαμοθράκης λόγω εποχιακής νόσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                  ΑΔΑ ΨΟ1ΕΩ1Λ-ΗΔΜ

                                                                                   

Σαμοθράκη 22-1-2020

                                                  Αριθμ.Πρωτ:310

 

 

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 21

 

ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Σαμοθράκης λόγω εποχιακής νόσου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης”
 2. Την εγκύκλιο Υ.Υ.&Κ.Α. Αρ.πρ. 153109/23-11-2009 “Διακοπή Λειτουργίας σχολείων λόγω της  εποχιακής νόσου΄΄
 3. Το αρ.πρ.308/22-1-2020 έγγραφο του Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης ‘’Κρούσματα Γρίπης’’

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τη διακοπή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης από αύριο Πέμπτη 23/1/2020 μέχρι και την Δευτέρα 27/1/2020 λόγω εποχιακής νόσου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                        ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 1. Παιδικός Σταθμός Σαμοθράκης