Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με εκπροσώπους της εταιρείας ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

Στις 4 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην Σαμοθράκη συνάντηση  της Δημοτικής Αρχής με εκπροσώπους της  εταιρείας ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ που αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος του έργου ¨Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών από προσχώσεις στους Λιμένες Καμαριώτισσας και Θέρμων νήσου Σαμοθράκης¨ προϋπολογισμού 390.000,00 € κατόπιν  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που διενήργησε η Διεύθυνση ΔΕ20 Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στην συνάντηση όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την εργολαβία, συμμετείχαν και εκπρόσωποι της εταιρείας ΠΡΟΣHΝΕΜΟΣ η οποία θα διαθέσει τα απαιτούμενα μηχανήματα για τις ανάγκες του έργου που  προβλέπεται να συμβασιοποιηθεί εντός του τρέχοντος μήνα, ενώ η έναρξη των εργασιών αναμένεται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.