Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με εκπροσώπους της εταιρείας ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

Στις 4 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην Σαμοθράκη συνάντηση  της Δημοτικής Αρχής με εκπροσώπους της  εταιρείας ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ που αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος του έργου ¨Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών από προσχώσεις στους Λιμένες Καμαριώτισσας και Θέρμων νήσου Σαμοθράκης¨ προϋπολογισμού 390.000,00 € κατόπιν  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που διενήργησε η Διεύθυνση ΔΕ20 Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. […]