ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημέρωση από την BlueCycle για την έναρξη ανακύκλωσης απορριμμάτων αλιευτικού και ναυτιλιακού εξοπλισμού στον Δήμο Σαμοθράκης.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε στέλεχος της BlueCycle κα Ε. Νικητοπούλου ενώ συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος Σαμοθράκης κα Κ. Καραμήτσου Γιαννέλου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Σ. Φωτεινού, η αρμόδια υπάλληλος του Δήμου κα Π. Φωτάκη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου “Βιώσιμη Σαμοθράκη’’ κος Μ. Στεργίου και ο Αντιπρόεδρος κος Γ. Μασκαλίδης, ο Πρόεδρος του συλλόγου Παράκτιων Αλιέων Σαμοθράκης κος Δ.Σέλος  καθώς και αλιείς του νησιού.

To BlueCycle είναι ένα πρωτοποριακό – για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα – πρόγραμμα γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας, το οποίο εφαρμόζει μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων που προέρχονται από την αλιεία και τη ναυτιλία (δίχτυα, σχοινιά, κάβοι, πετονιές, κ.ά.). Η επεξεργασία του εξοπλισμού αυτού γίνεται σε πρότυπο εργαστήριο στον Πειραιά, με στόχο τη δημιουργία πρώτης ύλης υψηλής ποιότητας για επαναπροώθηση στη βιομηχανία πλαστικών στην Ελλάδα.

Ο Δήμος στηρίζεται στην καλή συνεργασία των αλιέων για την επιτυχία του προγράμματος και ενημερώνει ότι στις 20.02.2020  θα παραληφθούν οι κάδοι και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα σημεία τοποθέτησης τους για τη συλλογή των απορριμμάτων.

Αναθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Ο Δήμος Σαμοθράκης προβλέπει την ανάθεση παροχής  υπηρεσιών ιατρού εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων του για το διάστημα ενός έτους και ως εκ τούτου ζητά ιατρό εργασίας

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ : 47 ΑΤΟΜΑ (33 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 14 ΑΝΔΡΕΣ)

 1 ΑΤΟΜΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 8 ΜΗΝΕΣ

Οι ανωτέρω  απασχολούνται στις 18/01/2020 στο Δήμο Σαμοθράκης

Δυνατότητες πρόσληψης  σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2020. Ζητήθηκαν οι παρακάτω θέσεις για Κοινωφελή Απασχόληση (ΟΑΕΔ):

 5 ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 ΑΤΟΜΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5 ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 ΑΤΟΜΟ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1 ΑΤΟΜΟ ΤΕ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1 ΑΤΟΜΟ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 ΑΤΟΜΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 ΑΤΟΜΟ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΑΤΟΜΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 ΑΤΟΜΟ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΑΤΟΜΟ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ : 19 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ

 

 Δυνατότητες πρόσληψης  σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2020.

 

1 ΑΤΟΜΟ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 12 ΜΗΝΕΣ

7 ΑΤΟΜΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΜΗΝΕΣ

6 ΑΤΟΜΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ  3 ΜΗΝΕΣ

2 ΑΤΟΜΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4 ΜΗΝΕΣ

3 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 5 ΜΗΝΕΣ

1 ΑΤΟΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 8 ΜΗΝΕΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ : 23 ΑΤΟΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 90 ΑΤΟΜΑ

 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αναλαμβάνει:

Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη και στους εργαζομένους είτε γραπτά είτε προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται από τον ιατρό εργασίας σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:

  • Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της λειτουργικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  • Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
  • Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και οργάνωσης της λειτουργικής διαδικασίας.
  • Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.
  • Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

Όποιος ενδιαφέρεται για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες να επικοινωνήσει με το παραπάνω τηλέφωνο ή mail