Συνάντηση του Δημάρχου Σαμοθράκης με το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης

O Δήμαρχος Σαμοθράκης Νικόλαος Γαλατούμος συναντήθηκε με το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Ζαμπούκη την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης σε φιλικό κλίμα.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία των δυο Δήμων ενώ συζητήθηκαν κυρίως θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και εξετάστηκαν τρόποι εντατικοποίησης της συνεργασίας σε πολλούς τομείς μεταξύ των οποίων και ο τουρισμός.

Ο κ. Ζαμπούκης διαβεβαίωσε ότι θα προσφερθεί υποστηρικτική βοήθεια όπου είναι δυνατό για τις ανάγκες του Δήμου Σαμοθράκης, όπως για παράδειγμα βοήθεια από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης για ανάγκες του νησιού.

Στη συνάντηση από πλευράς Δήμου Αλεξανδρούπολης, συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών Υπηρεσιών Γιώργος Κιζιρίδης και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Ηλίας Δαστερίδης.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26/2/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 21-2-2020
Αρίθμ. Πρωτ.:892

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 3η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 26-2-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

1.Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για θέματα ειδικής σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.

2. Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για θέματα ειδικής σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.

3.Περί έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου.

4. Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κάμπινγκ.

5.Περί έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου.

6. Περί μη αποδοχής δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από τον Δήμο Αθηναίων

Ο Πρόεδρος
Φωτεινού Φωτεινός
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. ΓλήνιαςΣτυλιανός
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)