ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι από 24/3/2020 στο Δήμο Σαμοθράκης λειτουργεί προσωρινή δομή  υποστήριξης των ηλικιωμένων, των λοιπών ευπαθών ομάδων και των αποκλεισμένων στα σπίτια τους λόγω εφαρμογής των μέτρων διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Έργο της δομής είναι  η υποβοήθηση με κάθε μέσο των ευπαθών ομάδων του νησιού, των ηλικιωμένων και  των αποκλεισμένων στα σπίτια τους καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής των μέτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2551350800 τις ώρες από 8.00 π.μ. έως 15.00 τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις μπορούν τα τηλεφωνούν τις ώρες από 15.00 έως 22.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή, και τα Σαββατοκύριακα μπορούν να τηλεφωνούν από 8.00 π.μ. έως 22.00 αποκλειστικά και μόνο  για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.

Για λοιπά κοινωνικά θέματα οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας στο τηλέφωνο 2551098097 τις ώρες από 8.00 έως 16.00 τις ημέρες από ημέρες  από Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

Ο Δήμαρχος

Γαλατούμος Νικόλαος