Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 15-4-2020 Αρίθμ. Πρωτ.: 1752 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» Καλείστε να συμμετάσχετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 21 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 15-4-2020 Αρίθμ. Πρωτ.: 1753 ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                 (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» Καλείστε να συμμετάσχετε στην  8η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 22 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα […]