ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Λόγω της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 4/2012 ( ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ ) Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά αυτών, να προβούν στην αποψίλωση […]

Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: ΩΣ7ΛΩ1Λ-ΖΕ4 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 22/5/2020                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 2252                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ            O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη:   Την αρίθμ. 78/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2020» Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 28 […]