ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: ΩΞΕΚΩ1Λ-ΚΡΧ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 28/5/2020 Αριθ. Πρωτ.: 2379                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ            O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη:   Την αρίθμ. 85/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας και Γυμνασίου- Λυκείου […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2-6-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  29-5 -2020 Αρίθμ. Πρωτ.: 2401     ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της                                                                 Οικονομικής Επιτροπής                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»   Καλείστε να συμμετάσχετε στην 13η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα […]