Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σαμοθράκη 16-6-2020 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αρ. Πρωτ: 2708 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 _____________   Ταχ. Δ/νση    : Χώρα Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                        Τηλ.              : 2551350800 Fax               : 2551041204 Email            : [email protected] samothraki.gr         Μεταβίβαση […]