Πρόγραμμα Ελλάδας Αυστραλίας για νέους 18-30 ετών

 

                                   

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

   

 

 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

             ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ

               ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  Μαρούσι, 2/7/2020

Αρ. Πρωτ.: 84933  /Κ3

 

 

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη      : 15180 – Μαρούσι

Πληροφορίες   : Β. Mπερνίκου

Τηλέφωνο        : 210 3442898

Email               : [email protected]

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

EΛΛΑΔΑΣΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

«WORK AND HOLIDAY VISA»

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης  καλεί τους νέους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα κινητικότητας Ελλάδας-Αυστραλίας (Work and Holiday Visa) και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 31ο , να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της επιστολής-βεβαίωσης από την 1η Ιουλίου 2020.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα καθορίζονται στο αρθ. 1 του νόμου 4353/2015 (ΦΕΚ 173 Α’). Τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επεξεργασίας τους και οι προϋποθέσεις χορήγησης ή μη της επιστολής-βεβαίωσης, με την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση συναινεί για την παραμονή των ελλήνων νέων στην Αυστραλία, καθορίζονται στην αριθ.212712/05.12.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’4488).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης [email protected].

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα: https://www.mfa.gr/australia/en/greece/greece-and-australia/work-and-holiday-visa.html και για την έκδοση της επιστολής-βεβαίωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων: [email protected].

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑTΕΑΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ        

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

        

                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/7/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 2/7/2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 3058

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 18η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 6/7/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα : 1ο  «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτήριου και μίνι μάρκετ»

 

Θέμα :  2ο «Έγκριση δαπανών προπληρωμής εντάλματος ορισμού εμπειρογνώμονα και απαλλαγή υπόλογου»

 

Θέμα: 3o «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας σχολικής μονάδας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  δημοτικών υπηρεσιών λόγω εφαρμογής πρόσθετων μέτρων υγιεινής και  ασφάλειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της ασθένειας Covid-19»

 

Θέμα: 4o  «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης στην διοργάνωση της δράσης ¨Προληπτική Ιατρική/Οδοντιατρική ¨Ιπποκράτης¨ υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας¨

 

Θέμα: 5o  «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για κάλυψη δαπάνης διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Θέατρο και Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση»

για παιδιά 6 – 12 χρονών (Α΄ – ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού)»

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)