Στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ

Περιφερειακές Ενότητες ΚΟΜΥ * Νο ΔΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ         Π.Ε. ΕΒΡΟΥ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 1 ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, ενδιαφερόμενοι ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών ειδικότητας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/-τώνΥγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών Ιατρικών και […]

Υποστήριξη δήμων και φορέων τους σε έργα περιβάλλοντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου: “Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020” (Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 31/7/2020 Δείτε το αρχείο εδώ ΠΗΓΗ: https://www.eetaa.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: 9ΠΡ7Ω1Λ-5ΘΣ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 13/7/2020 Αριθ. Πρωτ.:3397                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ            O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη:   Την αρίθμ. 124/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας  δημοτικών κτιρίων λόγω εφαρμογής πρόσθετων μέτρων υγιεινής και  ασφάλειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας […]