ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

  • Ολοκληρώθηκε στις 15/7/2020 με επιτυχία το πρόγραμμα ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-Καλοκαίρι 2020 στη Σαμοθράκη με πλήθος αθλημάτων και δραστηριοτήτων για τα παιδία του νησιού.
  • Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και διεξάγεται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υλοποίηση από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Αναγέννηση & Πρόοδος» και την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας και στις εγκαταστάσεις ειδικά για το μάθημα κολύμβησης του ξενοδοχείου Niki Beach στην Καμαριώτισσα και διήρκησε 15 μέρες από τις 1-15 Ιουλίου 2020 με τη συμμετοχή 55 μαθητών κυρίως του Δημοτικού Σχολείου.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καθημερινά την εκμάθηση της κολύμβησης, πολεμικές τέχνες , στίβος, παραδοσιακοί χοροί και Zumba, κιναισθητικά και μουσικοκινητικά παιχνίδια ενώ παράλληλα υπήρξε ενημέρωση μέσω των διαδραστικών δραστηριοτήτων που αφορούσαν τη διατροφή και το περιβάλλον.

Ο Δήμος θα ήθελε να συγχαρεί όλους τους συντελεστές της επιτυχούς διοργάνωσης, ιδιαιτέρως τα στελέχη της ΜΚΟ Αναγέννηση και Πρόοδος: τους επιστημονικά υπεύθυνους του προγράμματος  κο Σ. Μπόγλου και κα Ε Κόλια, την συντονίστρια του προγράμματος κα Α. Καγιάογλου καθώς και τους γυμναστές που υλοποίησαν το πρόγραμμα στη Σαμοθράκη, κα Δ .Μουρτετζίκογλου, κα Μ. Ριτζαλέου, κο Σ. Άγγελο, κα Γ.Λουίζα  καθώς και τη Διεύθυνση του ξενοδοχείου Niki Beach για την παραχώρηση της πισίνας για τα μαθήματα κολύμβησης και να εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει η Σαμοθράκη να είναι στις επιλογές των διοργανωτών για την υλοποίηση των αθλητικών μονοπατιών και τις επόμενες περιόδους στο νησί.

 

Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Σπανίων Παθήσεων Νομού Έβρου «Μαζί για Ζωή» υλοποιεί Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την επάρατη νόσο.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 25 -26 Ιουλίου 2020 στη Σαμοθράκη, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου «Νικόλαος Φαρδύς», όπου θα διενεργηθεί δωρεάν παιδιατρικός έλεγχος σε όλα τα παιδιά του νησιού, ενώ θα δοθεί ενημερωτική ομιλία σε σχέση με τις δράσεις του Συλλόγου.

Επίσης θα χορηγηθεί το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή για όσους το επιθυμούν.

Το πρόγραμμα της δράσης έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗ

ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.ΠΑΠΠΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ:  11:00 π.μ. ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

                                                                 ΕΠΑΡΑΤΗ ΝΟΣΟ»

Ομιλία του Παιδιάτρου Διευθυντή ΕΣΥ Δρ. Δ. Αδαμίδη με θέμα

Παιδικός Καρκίνος

Το «κακό» δεν ξορκίζεται με την σιωπή…

Το προλαμβάνουμε με την «ενημέρωση», το παλεύουμε με την «ελπίδα».

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΩΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:           

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΤΗΛ:2551098097 ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ.

                                                                                                                Ευρωπαϊκή Ένωση

 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο     Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης                    

 

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΨΠ0ΣΩ1Λ-Π27

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 21-7-2020

         Αριθμ. Πρωτ. : 3559

 

Απόφαση αριθμ.: 237/2020

Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου »

 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011

4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.

5)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4124 /τ.Β΄/20-9-2018.

6) Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας στην προώθηση θεμάτων υγείας του Δήμου Σαμοθράκης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Ορίζουμε την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Βασιλειάδου Σωτηρία ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο και της αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Υγείας του άρθρου 11  του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει ως αρμοδιότητα την επεξεργασία και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη δράσεων, δομών και υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και τον συντονισμό υλοποίησης των σχετικών δράσεων.

Συγκεκριμένα:

  • Συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Υγείας του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Μεριμνά για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημάρχου που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
  • Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την εξασφάλιση κτιρίων και κατάλληλων χώρων λειτουργίας των δομών Υγείας.
  • Εισηγείται για θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες που ορίζεται αρμόδια.
  • Μεριμνά για όλα τα θέματα οργάνωσης, καλής λειτουργίας και  αδειοδότησης λειτουργίας των  δομών αυτών, ενημερώνει και να εισηγείται σχετικά στα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου.

Β. Η ανωτέρω Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Δ. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                                                            

                                              Γαλατούμος Νικόλαος