Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

 

Από τον Δήμο Σαμοθράκης

Ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν καυσόξυλα από το Δασαρχείο Αλεξ/πολης,

παρακαλούνται να υποβάλλουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή στα ΚΕΠ την σχετική αίτηση.

Πληροφορίες στο τηλ. 25510 41218

 

Λήξη ημερομηνίας υποβολής αίτησης    30-9-2020

 

 

 

 

 

 

Από τον Δήμο