ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 29.2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΤΕΥΔ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΑΛΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ