Διαδικτυακή ομιλία Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 «Πως να βοηθήσω το παιδί μου;»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου προτίθεται πραγματοποιήσει διαδικτυακή ομιλία για γονείς παιδιών κάθε ηλικίας  την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 το απόγευμα με θέμα:

«Πως να βοηθήσω το παιδί μου;»

με ομιλητή τον ψυχολόγο και Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης Έβρου κ. Στράτο Βραχιώλια.

Βασικά ερωτήματα που θα συζητηθούν στην διαδικτυακή ομιλία είναι:

 

 • Στις σημερινές δύσκολες κοινωνικές συνθήκες που μας προτείνουν αλλαγές πως μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τον εαυτό τους για να βοηθήσουν τα παιδιά τους:

 

 • Τι μπορούμε να κάνουμε σαν γονείς για να επικοινωνούμε καλύτερα με τα παιδιά μας και τους άλλους γύρω μας;

 

 • Πώς μπορούμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά μας έτσι ώστε να είμαστε εμείς οι γονείς το συναισθηματικό τους καταφύγιο;

 

 • Πώς χτίζεται η αυτοεκτίμηση του γονιού και του παιδιού;

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM και για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο όλοι οι συμμετέχοντες να διαθέτουν email προκειμένου να τους αποσταλεί το λινκ της σύνδεσης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Εγγραφή στο Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης (μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020)
 • Η ύπαρξη email

Αν υπάρξει ενδιαφέρον μετά την διαδικτυακή ομιλία θα εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας διαδικτυακής Σχολής Γονέων σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Έβρου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης στο τηλέφωνο: 2551098097

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.

 Παρακαλούμε θερμά για την έγκαιρη εγγραφή σας προκειμένου να οργανωθεί με τον καλύτερο τρόπο η ομιλία.

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                        Σαμοθράκη 30-10-2020

Αρίθμ. Πρωτ.:6488

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

Ορθή επανάληψη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  22η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 5-11- 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 19.30 μ. και λήξη 20:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1o «Περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5069846 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

 

ΘΕΜΑ: 2o «Περί αποδοχής ένταξης του έργου με τίτλο  «Βελτίωση τοπικού δικτύου Χώρας- Αλωνίων» στο Πρόγραμμα ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨».

 

ΘΕΜΑ: 3o «Περί αποδοχής επιχορήγησης 260.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57000001 της ΣΑΕ 570 του Π.Δ.Ε. για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση λιμενικών υποδομών του λιμένα Καμαριώτισσας Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 4o «Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ:5o  «Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ: 6o «Περί υποβολής άδειας έγκρισης επέμβασης κατασκευής νέας δεξαμενής για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης Προφήτη Ηλία».

 

ΘΕΜΑ: 7o «Σύναψη μισθωτήριου συμβολαίου μακροχρόνιας μίσθωσης (40 έτη) μεταξύ Δήμου Σαμοθράκης και ιδιοκτητών έκτασης όπου βρίσκεται παλαιά δεξαμενή ύδρευσης και σχεδιάζεται η κατασκευή νέας δεξαμενής για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης Προφήτη Ηλία και καθορισμός ετήσιου μισθώματος».

 

ΘΕΜΑ:8o  «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών».

 

ΘΕΜΑ:9o  «Συζήτηση αιτημάτων πολιτών».

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6972771515.

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                Σαμοθράκη  30/10/2020

Αρίθμ. Πρωτ.:6480

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 29η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 4/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 14.00 μ.μ και λήξη 15.30 μ.μ.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα : 1o «Περί  έγκρισης 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου:  «Έργα αξιοποίησης Υδρογεώτρησης Προφήτη Ηλία Δήμου Σαμοθράκης»

 

Θέμα: 2ο «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης»

 

Θέμα 3ο : Περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα  και την έγκριση υποβολής της Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής συλλογής στο Δήμο Σαμοθράκης», στην  Πρόσκληση ΑΤ04 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

 

Θέμα:4ο Την έγκριση της υπ΄αριθμό 37/2020  τεχνική μελέτη Προμήθειας   με τίτλο : «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Ανακύκλωσης»

 

Θέμα 5ο: Την έγκριση της υπ΄αριθμό 38/2020  τεχνική μελέτη Υπηρεσίας   με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»

 

 

Θέμα 6ο : Περί απαλλαγής υπόλογου  και έγκρισης απόδοσης λογ/σμού για ασφάλειες αυτ/των

 

Θέμα 7ο: Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου

 

Θέμα 8ο : «Περί ανάθεσης δικηγόρου  υπόθεσης ειδικής σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου»

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος

 

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)