ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Υπεγράφη στις 11 Νοεμβρίου 2020 η σύμβαση για την προμήθεια ενός ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΡΕΚΛΟΜΕΝΑ από τον Δήμο Σαμοθράκης, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την υπηρεσία καθαριότητας και ιδιαιτέρως την καθαριότητα εντός των οικισμών. Η προμήθεια επιχορηγήθηκε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας ‘’Η τοπική ανάπτυξη και  η προστασία του περιβάλλοντος για […]