ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Η παρούσα Δημοτική αρχή από την πρώτη στιγμή, έβαλε σαν προτεραιότητά της, τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας του νησιού μας. Στη προσπάθεια αναβάθμισης όρισε Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα Υγείας, και δίνοντας αυξημένες αρμοδιότητες στην Επιτροπή Υγείας, από κοινού με τον Δήμο προσπαθούμε για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι ενεργοποιήσαμε κάθε δυνατότητα που μας προσφέρεται, […]