Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/3/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                      ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 24-3-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:1374     ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της                                                                 Οικονομικής Επιτροπής                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» Καλείστε να συμμετάσχετε στην 11η  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα […]