Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/4/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 19-4-2021 Αρίθμ. Πρωτ :1782   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ». Καλείστε να συμμετάσχετε στην 7η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 23-4-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:30μμ. […]